1.2.09

Kad će se popraviti cesta kod autoceste ?


Kako je već autocesta prošla prije odprilike dva mjeseca, a Rastovčani kao i svi ostali koji ovuda idu i dalje razbijaju svoja auta ovim makadamskim dijelom ceste između Rastovca i Grabovca.
O ovome nije prije ništa pisano jer se na tom dijelu koristilo za izgradnju autoceste i sve je prešućivano, a kako je autocesta već u funkciji i bilo je rečeno kako će izvođači radova sve popraviti, a ja kao i svi koji ovuda idemo obijamo svoja auta, gdje kad nešto pukne na autu tako pukne i po džepu.
Kako i sam naslov kaže ako se je zaboravilo neka se odgovorni podsjete i potaknu izvođača da to sanira i dovede u prvobitno stanje.
Godišnja cestarina za auta je skupa, a auta se bez potrebno lome..
Slika prikazuje potez od vijadukta Mladine prema Rastovcu u dužini oko 300 metara.

Nema komentara: